Skip to main content
Voorwoord

Storm en stilte

Woord en Daad startte haar zeiltocht op rustige wateren. We gingen voortvarend aan de slag met ons nieuwe beleidsplan: ‘Reach far, be near’! We wilden veel bereiken, maar tegelijkertijd de ene enkeling blijven zien.

 

Met het beeld van het zeilschip voor ogen gingen we in 2021 van start. De gestelde doelen lagen als bakens in zee. Met de ervaring uit 2020 nog vers in het geheugen wisten we meer dan ooit dat er maar één manier was om het werk goed te kunnen blijven doen: scherp navigeren en bijsturen waar het kan en moet.

 

Al snel kwamen we in wildere zee terecht. Geweld en natuurrampen teisterden Ethiopië, Haïti, Tsjaad, Burkina Faso en de Sahel. Ons werk kwam onder druk te staan. We konden de doelstellingen lang niet altijd behalen in de projectlanden. Bemoedigend was het dat onze lokale samenwerkingspartners, ondanks deze uitdagingen, doorgingen.

 

We kijken dankbaar terug en worden stil van de kracht van de lokale partners in de landen waar we werken. We zijn dankbaar voor de enorm loyale achterban die ons verrasten met hun bereidheid om te blijven geven. En we beseffen meer dan ooit: er is er Eén Die de wind bestuurt. Vanuit die wetenschap leggen we ons werk in de handen van de God Die de stormachtige wereld in Zijn handen heeft en houdt.

 

Rina Molenaar
Directeur-bestuurder