Skip to main content
In het kort

Kort en bondig

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.

Resultaten programma’s en strategieën

Noodhulp en Weerbaarheid

14.846

Huishoudens bereikt met noodhulp

Onderwijs

30.282

Kinderen op school

Duurzaam Water

87.486

Mensen bereikt met Duurzaam Water

Sponsoring

29.844

Sponsorkinderen

Werk en Opleiding

5.480

Mensen met werk (na 6 maanden)

Bewustwording

5.776

Mensen bereikt met online events

Inclusieve Agribusiness

11.859

(Boeren)onder­nemers getraind

Normen en ratio’s

Doelbestedingsratio (besteding aan doelstellingen t.o.v. de totale inkomsten)

Doelbestedingsratio (besteding aan doelstellingen t.o.v. de totale bestedingen)

Kosten werving baten t.o.v. geworven baten

Woord en Daad norm beheer en administratie (max. 3,1%)

Woord en Daad overheadnorm (max. 7,5%)

Woord en Daad norm Return on Investment subsidieaanvragen (min. 20)

Draagvlak in Nederland

64.829

Aantal particuliere donateurs

445

Betrokken scholen

70,06

Aantal FTE’s op 31-12-2021

12.000

Jongeren met een
abonnement op Grenzeloos

7.529

Vrijwilligers

1.447

Betrokken
ondernemers

14

Actieve medewerkers flexibele schil

23.950

Sponsors van
sponsorkinderen

Bestedingen en inkomsten

Alle bedragen die hieronder zijn vermeld, vormen gezamenlijk het totaalbedrag van:

Inkomsten

€ 34.943.955

Particulieren | € 15.742.663

50%

Bedrijven | € 3.376.358

10%

Subsidies | € 7.737.121

14%

Andere organisaties zonder winststreven | € 586.462

3%

Kerken en scholen | € 2.203.598

6%

Vermogensfondsen | € 2.295.505

7%

Eigen bijdragen van consortiumpartners | € 1.088.958

4%

Leveranciersrol en brutowinst verkopen artikelen | € 1.913.290

5%
Bestedingen*

€ 32.185.284

Structurele programma’s | € 26.490.151

75%

Noodhulp | € 1.378.615

7%

Lobby | € 363.534

2%

Bewustwording | € 629.104

3%

Kennismanagement | € 318.650

2%

Project Quality Assurance | € 158.902

1%

Wervingskosten baten | € 1.681.770

10%

Kosten Beheer en Administratie | € 744.623

4%

Kosten leveranciersrol/verkoop goederen/financiele baten en lasten | € 419.935

3%

Bemiddelde participaties Fair Factory Development Fund | € 2.150.000

13%

* Exclusief saldo financiële baten en lasten.