Skip to main content
Dit doen wij:

Onze strategieën:
Bewustwording,
Beleidsbeïnvloeding,
Noodhulp en Weerbaarheid

Bewustwording

Met onze strategie Bewustwording willen we samen met onze achterban nadenken over de impact van onze leefstijl hier in Nederland op de mensen en hun omgeving in de landen waar Woord en Daad werkt. In 2021 lanceerde het team Bewustwording de campagne: ‘Binnenstebuiten! – Een frisse kijk op spullen’. Woord en Daad wil, vanuit onze christelijke waarde ‘rentmeesterschap’, inspireren tot het maken van bewuste en eerlijke keuzes die recht doen aan onze medemens en de aarde. Bijvoorbeeld door te kijken naar het maakproces en de duurzaamheid van de spullen die je thuis hebt. Maar ook door de impact te laten zien die klimaatverandering heeft op onze kwetsbare naasten wereldwijd. Janneke Witzier, projectleider Bewustwording: ‘We hebben online veel mensen bereikt met de boodschap dat we met onze keuzes impact kunnen hebben.’ Een voorbeeld is het interessante event ‘Klimaatverandering – Ver van je bed of heel dichtbij?’ waar ruim 3400 mensen naar gekeken hebben.

 

Kijk het hier terug:

Resultaten Bewustwording

5.776

Mensen bereikt met online events

1.500

Jongeren bereikt

2.985

Kinderen bereikt

35

Volwassenen bereikt via fysieke presentaties op vrouwen­verenigingen, kringen etc.

Beleidsbeïnvloeding

2021 was een jaar waarin er veel gebeurde in de Nederlandse politiek. Het was een jaar met veel nieuwe kansen, maar ook een jaar waarin veel werd uitgesteld. Een ‘dubbel’ jaar dus, voor ons team beleidsbeïnvloeding. Politiek adviseur Lisanne van der Steeg: ‘We hebben veel gezaaid en soms geduld moeten hebben, maar zagen gelukkig aan het einde van het jaar mooie resultaten.’ Bijvoorbeeld toen door de Tweede Kamer de motie werd aangenomen om de SDG-toets standaard mee te nemen in wetsvoorstellen. Dit betekent dat zichtbaar wordt gemaakt wat het effect van nieuwe wetsvoorstellen is op ontwikkelingslanden. En toen het nieuwe kabinet in hun plannen opnam dat ze een wet gaan maken voor Internationaal Verantwoord Ondernemen. Dit vindt Woord en Daad heel belangrijk, omdat we zien dat veel bedrijven internationaal opereren, maar soms heel weinig zicht hebben op wat er dan in hun keten gebeurt.


Benkadi
Samenwerken in dezelfde richting. Dat is de betekenis van het woord Benkadi in de Bambara taal. Benkadi is de naam van het strategisch partnerschap ‘Power of Voices’ met het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dat op 15 maart 2021 startte vanuit de ‘Power of Voices’ subsidie. Het Benkadi-programma is een initiatief van het West-Afrikaanse maatschappelijk middenveld om de doeltreffendheid van het overheidsbeleid te verbeteren aangaande klimaatverandering en beperking van de gevolgen ervan.

Noodhulp en Weerbaarheid

Samen met haar partners werkt Woord en Daad al jaren aan weerbaarheid tegen rampen. De gedachtegang achter deze aanpak gaat verder dan het verkleinen van schade na een ramp. Renate Bode, projectleider van noodhulp- en weerbaarheidsprojecten: ‘Weerbaarheid is een begrip met vele implicaties. Het betekent zoiets als: bestand zijn tegen, kunnen omgaan met, jezelf verdedigen tegen, etc. Maar het gaat verder. Ten diepste heeft het te maken met perspectief en hoop hebben in dit leven. Het impliceert initiatief om iets te kunnen doen tegen de continue kwetsbaarheid die je belemmert om te groeien.’ In 2021 heeft Woord en Daad verdere stappen gezet om deze strategie van weerbaar zijn na én voor een ramp uit te werken. Daarnaast zijn er verschillende noodhulpacties opgezet. In samenwerking met het Christelijk Noodhulpcluster verleenden we noodhulp in verschillende landen die te kampen hadden met ernstige gevolgen van de coronapandemie en in Haïti, na de grote aardbeving in augustus. Samen met ZOA verleenden we noodhulp in het door oorlog geteisterde Tigray.

Resultaten Noodhulp en Weerbaarheid

9.341

Huishoudens die met hulp hun (economische) leven weer opbouwen

5.505

Huishoudens geholpen met eerste noodhulp na een ramp