Skip to main content
Dit doen wij:

Duurzaam Water

‘Vroeger gaf ik al onze gewassen water met metalen schalen. Dat kostte me uren per dag. Als ik dan thuiskwam, kon ik niet goed voor mijn gezin zorgen. Moedeloos werd ik daarvan.’ Ouedraogo Azeta is boerin in Baobané, een dorp in het noorden van Burkina Faso. Ze is trotse moeder van vier kinderen. ‘Vroeger konden maar twee van mijn kinderen naar school. Ik kon voor de anderen het schoolgeld niet betalen. Maar voor welk kind kies je dan?’

 

Ouedraogo Azeta werd geselecteerd voor Het Drops for Crops project in Burkina Faso. Dit bracht haar veel. De hoeveelheid werk is afgenomen, want het water geven van de gewassen gaat nu automatisch. Maar ook haar inkomen nam toe waardoor ze haar echtgenoot kan helpen, kleding voor zichzelf kan kopen en het schoolgeld voor ál haar kinderen kan betalen. ‘Nu hoef ik niet meer te kiezen!’

 

Doordat de droogteperiodes steeds heviger worden, neemt ook de druk op de watervoorraden toe. Binnen het programma Duurzaam Water zet Woord en Daad zich samen met bedrijven, overheden en waterschappen in voor goed waterbeheer, zodat het beschikbare water eerlijk verdeeld en efficiënt gebruikt wordt. We werken dus aan een heel systeem, wat vaak verandering nodig heeft.

Doorzettingsvermogen en daadkracht

In het door oorlog geteisterde Tigray in Ethiopië heeft Woord en Daad samen met partner AFAS Foundation een groot project. Ondanks de voortdurende strijd gingen de ondernemers ter plekke door met hun werk en bereikten op hun brommers alle 12 districten. Bewonderenswaardig. Ook in het Zuidwesten van Ethiopië, Oeganda en Benin gingen de partners door en werden mooie resultaten behaald.

Resultaten Duurzaam Water

87.486

Mensen bereikt met Duurzaam Water-voorzieningen

381

Verbeterde water voorzieningen (drinkwater en irrigatiewater)

1.631

Dienstverleners van Duurzaam Water-voorzieningen getraind