Skip to main content
Dit doen wij:

Volle kracht vooruit

Het nieuwe beleidsplan voor 2021 – 2025 ging dit jaar van start: Reach far, be near – navigating towards the future using a biblical compass. In deze steeds sneller veranderende wereld gaan we navigeren om zo steeds bij te kunnen sturen. Het Bijbels kompas blijft daarin voor Woord en Daad altijd leidend.

Vanuit dit nieuwe beleidsplan gingen alle medewerkers voortvarend aan de slag met de drie beleidsthema’s die eraan ten grondslag liggen: Het bereiken van de onbereikten, klimaatweerbaarheid van de armen en waardegedreven systeemverandering. Er werden in 2021 mooie stappen gezet. In Burkina Faso bereikten we, onder andere in partnerschap met de Noorse overheid en de Nederlandse ambassade, met ons Werk en Opleiding programma 5.282 jongeren. In Guatemala werd samen met het Ministerie van Onderwijs gewerkt aan grootschalige onderwijsverbetering en werden ruim 30.000 docenten getraind. In West-Afrika startten we een groot strategisch partnerschap met Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op klimaatweerbaarheid met de Zuidelijke partners aan het roer.

 

Brede partnerschappen en grote thema’s, maar tegelijkertijd oog voor de jongere, de onderwijzer en de boer. Lees er alles over in de volgende hoofdstukken.

Onze programma’s:

Onderwijs en Sponsoring

Ook in 2021 heeft Woord en Daad op verschillende niveaus gewerkt aan goed onderwijs …

Inclusieve Agribusiness

De zeventigjarige Filipijnse abacaboer Antonio Eskeluna houdt van zijn beroep, maar…

Werk en Opleiding

Eén ding hebben ze gemeen: ze zagen alle drie een gat in de markt. Of dat nu is op…

Onze Strategieën

Met onze strategie Bewustwording willen we samen met onze achterban…

Duurzaam Water

‘Vroeger gaf ik al onze gewassen water met metalen schalen. Dat kostte me uren…